Archiwum Polityki

Notatki i ludzie

Szóstego maja 2009 r. Ali Ibrahim Abdrashid powiesił się w celi więzienia w Sztumie na trokach od piżamy, ale po reanimacji udało się przywrócić akcję serca. Siódmego maja Ali Ibrahim

Notatki

Więzienna wewnętrzna: Abdrashid Ibrahim Ali, urodzony 19 maja 1972 r., obywatel Somalii. W polskim więzieniu po raz trzeci. Żadnych bliskich osób na terenie Polski. Nie utrzymywał kontaktu z nikim.

Urzędowa: w/w cudzoziemiec uzyskał w Polsce status uchodźcy w 1997 r. Ostatni dokument podróży wydano w/w cudzoziemcowi w lipcu 2008 r.

Więzienna osobopoznawcza: osadzony bez symptomów depresji i tendencji autoagresywnych, stan psychiczny stabilny, żadnych samookaleczeń albo prób samobójczych.

Polityka 24.2009 (2709) z dnia 13.06.2009; Kraj; s. 33
Reklama