Archiwum Polityki

Rzeka

Można postawić tezę o małej żerowiskowej pożyteczności toni rzecznych. Wprawdzie urocze krajobrazowo, to żywiące tylko rybitwy, także przelotne i zimorodka. Przyczynami są: brak bezpiecznych miejsc rozrodu na brzegach i plażach, zmienna przejrzystość wód powodowana wezbraniami i sztormami, trudności z dostępem i ustaleniem stałych miejsc żerowania.

Co się dzieje w toni, wiemy tylko z tego, co się wyciągnie dziobem rybitwy, siecią, wędką. Rzeki górskie słyną z pstrąga, nizinne z olbrzymów – sumów i szczupaków oraz wielkich węgorzy, okoni, brzan (ślizów).

Przyrodnik Polityki Polityka. Przyrodnik Polityki. Nr 3. Wiosna. Inteligent na wyprawie (90153) z dnia 09.05.2009; s. 32
Reklama