Archiwum Polityki

Czy emigracja zabija?

Sławomir Mrożek, Adam Tarn, Listy 1963–1975, wstęp Sławomir Mrożek i Erwin Axer, posłowie i komentarze Maria Prussak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, s. 367

Sławomir Mrożek

wciąż jest obecny za sprawą korespondencji. Najpierw były listy do i od Jana Błońskiego, potem do i od Wojciecha Skalmowskiego. Teraz pojawia się korespondencja z Adamem Tarnem, o którym autor, „Tanga” pisał, że, „jestem w jakimś sensie Twoim dziełem”.

Polityka 36.2009 (2721) z dnia 05.09.2009; Kultura; s. 44
Reklama