Ja My Oni

Metody, mody, manowce

Co działa, a co nie działa w terapii

Problemy, jakie analizują psycholodzy naukowcy, w niewielkim stopniu przekładają się na konkretne techniki pracy terapeutycznej. Problemy, jakie analizują psycholodzy naukowcy, w niewielkim stopniu przekładają się na konkretne techniki pracy terapeutycznej. Zofia Kulik, Land-escape, 2001
Jak, szukając pomocy lub sposobów poprawy jakości życia, odsiać ziarna od plew, odróżnić metody efektywne od niedziałających, a czasem wręcz niebezpiecznych.

W 1959 r. amerykański psycholog Robert A. Harper opisał 36 różnych metod psychoterapeutycznych. W 1981 r. Raymond J. Corsini, autor słowników i encyklopedii psychologicznych, zidentyfikował ich 338. W 1986 r. amerykański psychiatra T. Byram Karasu doliczył się 460. Jeśli do metod psychoterapeutycznych doliczyć inne techniki pracy psychologicznej, oferowane przez wzrastające zastępy wspomagaczy rozwoju osobistego, ich liczba idzie już zapewne w tysiące.

Czy ta ekspansja wynika z gwałtownego rozwoju psychologii?