Ja My Oni

Rodzinna toksykologia

Destrukcyjne relacje w rodzinie

Większość dzieci dobrze radzi sobie z brakiem uwagi czy wybuchami złości rodziców, jeśli są one okazjonalne i równoważone akceptacją, zrozumieniem, domową stabilnością. Większość dzieci dobrze radzi sobie z brakiem uwagi czy wybuchami złości rodziców, jeśli są one okazjonalne i równoważone akceptacją, zrozumieniem, domową stabilnością. Mirosław Gryń / Polityka
Poradnik dla skrzywdzonych przez rodziców.
materiały prasowe

Łączy ich zachwiane poczucie własnej wartości, przejawiające się skłonnością do autodestrukcji. Niszczenie siebie bywa jawne, niczym rozpaczliwy krzyk o pomoc – próby samobójcze, cięcie się, nadużywanie alkoholu, zbyt szybkie jeżdżenie autem czy ryzykowne uprawianie seksu. Na ogół jednak jest ukryte – wyraża się ciągłą samokrytyką, odmawianiem sobie prawa do zaspokajania własnych potrzeb lub niezdolnością tworzenia satysfakcjonujących związków. Tak zachowują się dzieci rodziców, którym swój poradnik „Toksyczni rodzice.