Ja My Oni

Noty o autorach

Polityka
Polityka

Katarzyna Growiec
psycholożka, doktor socjologii, adiunkt na Uniwersytecie SWPS, trenerka umiejętności psychospołecznych

Grzegorz Gustaw
psycholog organizacji, certyfikowany trener biznesu, superwizor trenerów, konsultant, wykładowca

Piotr Kaczmarek-Kurczak
doktor, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Magdalena Nowicka
doktor psychologii z Uniwersytetu SWPS

Anna Tylikowska
psycholożka, doktor nauk humanistycznych, wykłada, bada, konsultuje, pomaga

Joanna Ulatowska
adiunkt w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dziennikarze i współpracownicy POLITYKI:

Joanna Cieśla

Katarzyna Czarnecka
redaktor wydania „Ja My Oni”

Edyta Gietka

Katarzyna Kazimierowska

Violetta Krasnowska

Agnieszka Krzemińska

Anna Maziuk

Teresa Olszak

Paweł Walewski

Ewa Wilk
redaktor naczelna „Ja My Oni”

Urszula Schwarzenberg-Czerny

Ryszarda Socha

Agnieszka Sowa

Ja My Oni „Skąd brać nadzieję, radość, spokój” (100143) z dnia 11.02.2019; Wstęp; s. 4
Reklama