Ja My Oni

O stałości i zmienności skłonności, czyli czym właściwie jest temperament

Czym jest temperament

Dr hab. Wojciech Dragan Dr hab. Wojciech Dragan Leszek Zych / Polityka
Dr hab. Wojciech Dragan o tym, jak współczesna nauka rozumie temperament i w jaki sposób odpowiada on za codziennie przeżywane emocje.

Artykuł ukazał się w „Ja My Oni” tom 33. „Skąd brać nadzieję, radość, spokój”. Poradnik dostępny w Polityce Cyfrowej i w naszym sklepie internetowym.

***

Joanna Cieśla: – Czy nastawienie do świata lub skłonność do określonych emocji mogą być wrodzone?
Dr hab. Wojciech Dragan: – Nie. W każdym razie nie w takim rozumieniu, że określony gen prosto wyjaśnia pojawienie się jakiejś cechy. Nie ma czegoś takiego jak gen pesymizmu czy gen wesołości. Rodzimy się z pewnymi mechanizmami biologicznymi, które mogą tworzyć bazę dla określonych skłonności. Te mechanizmy są uwarunkowane przez wiele genów, a także przez interakcje między nimi. A ponadto są rzeźbione przez oddziaływania środowiska, i to od momentu wykształcenia się pierwszych struktur układu nerwowego w życiu prenatalnym.

O ciele migdałowatym i genach

Kiedyś uważano, że niektóre z cech osobowości są zdeterminowane biologicznie bardziej niż inne. Nazywano je temperamentem.
Tak rzeczywiście było. Badania prowadzone przez genetyków zachowania pokazały jednak, że dla większości cech osobowości wykazać można podobny zakres wpływu genów. W ogóle temperament bywa definiowany na różne sposoby. Według jednego z najczęstszych ujęć, które mnie też najbardziej przekonuje, to sposób reagowania emocjami na to, co się dzieje w otoczeniu. Wśród głównych wymiarów temperamentu wymienia się negatywną emocjonalność, która opisuje to, w jaki sposób ludzie reagują na negatywne bodźce bądź też jak reagują negatywnymi emocjami.

Ja My Oni „Skąd brać nadzieję, radość, spokój” (100143) z dnia 11.02.2019; Biologia dobrego humoru; s. 22
Oryginalny tytuł tekstu: "O stałości i zmienności skłonności, czyli czym właściwie jest temperament"
Reklama