Ja My Oni

O stałości i zmienności skłonności

Czym jest temperament

Dr hab. Wojciech Dragan Dr hab. Wojciech Dragan Leszek Zych / Polityka
Dr hab. Wojciech Dragan o tym, jak współczesna nauka rozumie temperament i w jaki sposób odpowiada on za codziennie przeżywane emocje.

Joanna Cieśla: – Czy nastawienie do świata lub skłonność do określonych emocji mogą być wrodzone?
Dr hab. Wojciech Dragan: – Nie. W każdym razie nie w takim rozumieniu, że określony gen prosto wyjaśnia pojawienie się jakiejś cechy. Nie ma czegoś takiego jak gen pesymizmu czy gen wesołości. Rodzimy się z pewnymi mechanizmami biologicznymi, które mogą tworzyć bazę dla określonych skłonności. Te mechanizmy są uwarunkowane przez wiele genów, a także przez interakcje między nimi.

Ja My Oni „Skąd brać nadzieję, radość, spokój” (100143) z dnia 11.02.2019; Biologia dobrego humoru; s. 22
Oryginalny tytuł tekstu: "O stałości i zmienności skłonności"