Ja My Oni

Stelaż do życia

Inteligencja emocjonalna człowieka

Inteligencja emocjonalna najdynamiczniej rośnie w czasie najszybszego rozwoju innych funkcji biologicznych i psychicznych – w dzieciństwie. Inteligencja emocjonalna najdynamiczniej rośnie w czasie najszybszego rozwoju innych funkcji biologicznych i psychicznych – w dzieciństwie. Getty Images
Kiedy i jak człowiek nabywa inteligencji emocjonalnej.

Ponad wiek temu amerykański psycholog Edward Thorndike ogłosił światu, że inteligencja rozumowa, której wskaźnik znany jest nam dziś jako IQ, nie jest jedynym rodzajem inteligencji. O efektywności naszego funkcjonowania w relacjach społecznych musi decydować coś innego – twierdził. I niewątpliwie miał rację. To, co w 1920 r. nazwał on inteligencją społeczną, określamy dziś inteligencją emocjonalną. Rozumiana jest ona jako zespół kompetencji skoncentrowanych wokół emocjonalności człowieka i jego funkcjonowania wśród ludzi.

Ja My Oni „Inteligencja” (100147) z dnia 13.05.2019; O inteligencji emocjonalnej; s. 48
Oryginalny tytuł tekstu: "Stelaż do życia"
Reklama