Ja My Oni

Dopracowani

Czy praca może dawać szczęście?

Praca może dostarczyć człowiekowi poczucie szczęścia albo stres i napięcie. Praca może dostarczyć człowiekowi poczucie szczęścia albo stres i napięcie. Bernard Jaubert / BEW
Kiedy zawodowy aspekt życia daje człowiekowi szczęście.

Nastawienie człowieka wobec pracy zmieniło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat diametralnie. Początkowo praca była traktowana jako przymus (postawa punitywna) – człowiek pracował, bo musiał. Później była źródłem zaspokajania potrzeb (postawa instrumentalna) – człowiek pracował, bo mu się to opłacało. Pod koniec lat 90. XX w. najważniejsza dla pracowników w krajach wysokorozwiniętych była gwarancja zatrudnienia spostrzegana nie jako związek z jednym miejscem pracy, lecz jako pewność kariery i awansu.

Ja My Oni „Dobrostan” (100158) z dnia 25.11.2019; Polepszyć swój stan; s. 38
Oryginalny tytuł tekstu: "Dopracowani"
Reklama