Niezbędnik

Hodowla obrazów i rzeźb

Jak artyści łączą sztukę z nauką

Patrick Tresset (w głębi) i jego robot o imieniu Paul, który rysuje portrety z natury (tu autora tekstu). Patrick Tresset (w głębi) i jego robot o imieniu Paul, który rysuje portrety z natury (tu autora tekstu). Monika Górska-Olesińska
Na czym polega fenomen sztuki połączonej z nauką? Czy chodzi o to, by tworzyć nowe formy artystyczne? Czy raczej nowe formy życia?
Autor tekstu na portrecie namalowanym przez robota Paula skonstruowanego przez Patricka TressetaPraca robota Paula/materiały prasowe Autor tekstu na portrecie namalowanym przez robota Paula skonstruowanego przez Patricka Tresseta

Symptomy istotnych zmian zachodzących w sztuce dały się zauważyć już od pierwszych lat XX w. Pozostawały one w bezpośrednim związku z rozwojem tendencji awangardowych, które dogłębnie przekształcały tradycyjne porządki artystyczne. Podważały cały układ estetyczny, ugruntowany na fundamencie triady artysta–dzieło–odbiorca. Zmiany te jednak nie przekraczały granic paradygmatu humanistycznego. Sztuka, niezależnie jaką postać przyjmowała, była niezmiennie postrzegana jako twór ludzki, a kreatywność uznawano za charakterystyczny atrybut człowieka.

Sytuacja ta zmieniła się wraz z narodzinami sztuki nowych mediów i jej pierwszego historycznie nurtu – sztuki cybernetycznej. Pojawiły się zjawiska, które akcentowały pozaludzkie parametry dzieł, zarówno w odniesieniu do ich źródeł – podmiotów twórczych, jak i innych ich właściwości. Określmy ten kształtujący się paradygmat mianem niehumanistycznego, gdyż łączą się w nim zjawiska należące do post- i transhumanizmu.

Wspólnota tworzenia

W 1948 r. w książce „Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine” (Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie) amerykański matematyk Norbert Wiener przedstawił nową dyscyplinę nauki – cybernetykę. Wydana dwa lata później „The Human Use of Humans Beings. Cybernetics and Society” (Cybernetyka a społeczeństwo) wywołała duży rezonans w środowiskach nauk społecznych i humanistycznych, wyznaczając również nowe perspektywy dla sztuki. Przyjrzyjmy się najważniejszym.

Cybernetyka stworzyła ramy, w których wykształcił się model twórczości artystycznej łączący w system wzajemnych odniesień sztukę oraz naukę i inżynierię. W rezultacie w tym samym polu znaleźli się badacze – William Grey Walter, W.

Niezbędnik Inteligenta „Postczłowiek” (100124) z dnia 02.10.2017; Nowe horyzonty; s. 86
Oryginalny tytuł tekstu: "Hodowla obrazów i rzeźb"
Reklama