O Polityce

Europejskie Centrum Solidarności

Polityka

W nawiązaniu do tekstu Agnieszki Sowy „Pierwsza rodzina” (POLITYKA 5) informuję, że Jerzy Borowczak nie jest i nigdy nie był dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności – od marca 2011 r. nieprzerwanie funkcję tę pełni Basil Kerski, którego poprzednikiem był o. Maciej Zięba. Jerzy Borowczak nie mógł być dyrektorem ECS w opisywanym czasie (lata 2003–04) także dlatego, że instytucja ta została powołana dopiero w 2007 r.

ARKADIUSZ BILECKI
EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Od redakcji: Przepraszamy – pan Jerzy Borowczak był od 2002 r. dyrektorem Fundacji Centrum Solidarności.

Polityka 8.2017 (3099) z dnia 21.02.2017; Do i od redakcji; s. 128
Reklama