O Polityce

Upiór w wywiadzie

Sprostowanie do tekstu „Upiór w eterze”

Polityka

W rozmowie z Gretą Gober („Upiór w eterze”, POLITYKA 7), już po autoryzacji, została wprowadzona zmiana i użyte w wywiadzie określenie, którego autorka nie użyła i którego, jak podkreśla, nie używa ani jako osoba prywatna, ani jako badaczka mediów. Zdanie: „Dlatego PiS-owi poszło tak łatwo”, zostało zamienione na „Dlatego pisowcom poszło tak łatwo”.

Polityka 9.2019 (3200) z dnia 26.02.2019; Do i od redakcji; s. 90
Oryginalny tytuł tekstu: "Upiór w wywiadzie"