O Polityce

Nasz drogi prezes

Sprostowanie do tekstu „Nasz drogi prezes”

POLITYKA w dniu 20.2.2019 r. w artykule „Nasz drogi prezes” podała nieprawdę, że asystent zatrudniony w PiS dostarczał Jarosławowi Kaczyńskiemu pensję z partyjnej kasy. Jarosław Kaczyński nie pobierał wynagrodzenia za sprawowanie funkcji partyjnych.

Polityka 11.2019 (3202) z dnia 12.03.2019; Do i od redakcji; s. 90
Oryginalny tytuł tekstu: "Nasz drogi prezes"