O Polityce

Wyjaśnienie redakcji

Polityka

Redakcja POLITYKI oraz Ewa Siedlecka przepraszają pana Mariusza Muszyńskiego za to, że w artykułach „Gra o Sąd Najwyższy” i „Konklawe w Sądzie Najwyższym. Kto ma asa w rękawie?” znalazło się nieprawdziwe stwierdzenie, że pan Mariusz Muszyński został wybrany na wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego razem z Julią Przyłębską w wadliwej procedurze. Pan Mariusz Muszyński został wybrany na wiceprezesa siedem miesięcy później, a procedura była prawidłowa.

Polityka 29.2020 (3270) z dnia 14.07.2020; Do i od Redakcji; s. 9
Reklama