O Polityce

Liczba duchownych

Polityka

W artykule „Narzeczona księdza” (POLITYKA 26), cytując statystykę kościelną, przez pomyłkę podałam liczbę nowo wyświęcanych księży na świecie (5,8 tys.) jako liczbę duchownych wyświęcanych w Polsce. W rzeczywistości kościół w Polsce wyświęca ok. 350 księży rocznie. Za niezamierzoną pomyłkę przepraszam.

KATARZYNA ZDANOWICZ

Polityka 29.2020 (3270) z dnia 14.07.2020; Do i od Redakcji; s. 89
Reklama