O Polityce

Ministerstwo Kultury odpowiada

W związku z opublikowaniem w dniu 19.01.2022 r. artykułu „Moja i twoja nadzieja”, autorstwa Jerzego Baczyńskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że:

1) nie jest prawdą, jakoby minister Piotr Gliński przerwał kadencję Pani Dyrektor Hanny Wróblewskiej. Jej czteroletnia kadencja zakończyła się 31 grudnia 2021 r.

2) nieprawdziwy jest rzekomy cytat ministra kultury – minister nigdy nie użył sformułowania „kultura zdegenerowana”. Mówił wyłącznie o „projektach zdegenerowanych”.

ANNA PAWŁOWSKA-POJAWA
DYREKTOR CENTRUM INFORMACYJNEGO
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Od redakcji: Przypominamy, że o szczegółach i konsekwencjach zmiany personalnej w Zachęcie pisał w POLITYCE nr 4 Piotr Sarzyński w artykule „Zniechęta?”. Do zamieszczonego powyżej tekstu Pani Dyrektor Anna Pawłowska-Pojawa załączyła też polemikę, której główne tezy przytaczamy, pomijając obszerne autopromocyjne wyliczenia inwestycji muzealnych oraz imprez kulturalnych, jakie odbyły się w 2021 r.

W nawiązaniu do artykułu „Moja i twoja nadzieja” (...) nie mogę zgodzić się z prezentowaną tam diagnozą stanu polskiej kultury. Interpretacja jest jednostronna, a co za tym idzie nieprawdziwa i nierzetelna. Pan Redaktor reprezentuje w artykule wizję lewicowo-liberalną w kulturze i woła o zaprzestanie przełamywania tego monopolu. Jednakże artyści w Polsce są niezależni i wolni.

Polityka 7.2022 (3350) z dnia 08.02.2022; Do i od Redakcji; s. 91
Reklama