O Polityce

Konferencja "Nauka, etyka, media"

Konferencja "Nauka, etyka, media" 2-3 grudnia w Warszawie

materiały prasowe
Konferencja będzie nie tylko okazją do refleksji specjalistów w zakresie etyki, nauk o komunikacji i naukoznawstwa, ale może owocować propozycjami rozwiązań użytecznych zarówno dla ludzi nauki, jak i mediów, a przez to dla ogółu społeczeństwa.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji organizowanej 2-3 grudnia 2022 r. przez Komitet Etyki w Nauce PAN, we współpracy z Komitetem Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN i Komitetem Naukoznawstwa PAN.
Konferencja odbędzie się w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72; będzie transmitowana na żywo.

Nowe technologie informacyjne pozwalają upowszechniać informacje i poglądy coraz szerszym kręgom społeczeństwa. Umożliwiają też wykorzystywanie nauki do nieuczciwego osiągania partykularnych korzyści lub celów politycznych przez upowszechnianie informacji niesprawdzonych lub celowo zniekształconych. Równocześnie zanikła część tradycyjnych forów publicznej debaty, jak media korzystające z wiedzy eksperckiej.
Niezwykle ważne staje się więc pytanie o odpowiedzialność badaczy za informacje naukowe obecne w sferze publicznej i wpływ, jaki wywiera treść i forma przekazywanej informacja. Naukowcy nie mogą pozostawać obojętni wobec szerzenia się poglądów pseudonaukowych lub dezinformacji naukowej ani pewnych form zaangażowania badaczy w bieżącą politykę. Ważnymi problemami są dobór i rola ekspertów występujących w mediach czy kompetencje dziennikarzy w zakresie przekazywania informacji o zdobyczach nauki. Pojawiają się pytania fundamentalne: o wartość wiedzy i informacji oraz etyczne granice dysponowania nią, o prawdomówność obowiązującą wszystkich, a ludzi nauki i mediów w szczególności, o granice wolności słowa i prawo jednostki do ochrony przed niechcianą informacją i hejtem.
Konferencja będzie nie tylko okazją do refleksji specjalistów w zakresie etyki, nauk o komunikacji i naukoznawstwa, ale może owocować propozycjami rozwiązań użytecznych zarówno dla ludzi nauki, jak i mediów, a przez to dla ogółu społeczeństwa.

Komitet naukowy konferencji:
prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, Komitet Etyki w Nauce PAN
red. Karolina Głowacka, Komitet Etyki w Nauce PAN
prof. dr hab. Iwona Hofman, Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej PAN
prof. dr hab. Paweł Łuków, Komitet Etyki w Nauce PAN
prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, Komitet Naukoznawstwa PAN
dr hab. Agnieszka Olechnicka, prof. UW, Komitet Naukoznawstwa PAN
prof. dr hab. Prawelska-Skrzypek, Komitet Naukoznawstwa PAN
dr hab. Magdalena Środa, prof. UW, Komitet Etyki w Nauce PAN
Komitet organizacyjny konferencji:
dr. Wojciech Maguś, Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej PAN
dr Jacek Urbaniec, Komitet Naukoznawstwa PAN
mgr Joanna Andrusiewicz, Komitet Etyki w Nauce PAN

Rejestracja: https://konferencja.pan.pl/nauka-etyka-media (do 30.11.2022)

Obszary tematyczne:
· etyczne kompetencje naukowców i dziennikarzy naukowych niezbędne do popularyzacji rzetelnej wiedzy naukowej
· rola ekspertów naukowych w mediach: ich obecność i dobór przez przedstawicieli mediów, reagowanie na zniekształcone lub sfabrykowane informacje
· funkcjonowanie sfery publicznej społeczeństwa demokratycznego a informowanie o postępach nauki; kryzys „prasy deliberacyjnej” i debaty publicznej oraz dominacja gotowych komunikatów prezentujących własne stanowiska ich autorów
· zaangażowanie światopoglądowe lub polityczne badaczy i pracowników mediów a rzetelne przekazywanie informacji naukowych
· obecność w mediach jako naukowiec i jako obywatel; autorytet stopnia lub tytułu naukowego
· kanały komunikacji między środowiskami naukowymi a mediami (źródła informacji i ekspertów) i funkcjonowanie naukowców w sferze publicznej (blogi naukowców, podręczniki, prasa popularnonaukowa, itp.)
· poszukiwanie wspólnego języka nauki z szybkimi mediami, zwłaszcza internetowymi
· możliwości oddziaływania instrumentów prawa w dbałości o etyczne aspekty upowszechniania nauki
· relacje między naukowcami, aktywistami społecznymi i władzą publiczną w upowszechnianiu wiedzy naukowej
· instrumentalizacja nauki a konsekwencje w komunikowaniu społecznym
· możliwości oddziaływania prawa w zakresie dbałości o etyczne aspekty upowszechniania nauki
· odpowiedzialność naukowców i przedstawicieli mediów za treści upowszechniające naukę
· zaufanie społeczne do nauki w kontekście dezinformacji naukowej
· odpowiedzialność naukowców za współpracę z podmiotami, które przyczyniającymi się do popełniania nadużyć w infosferze

Patronami medialnymi konferencji są: tygodnik „Polityka”, serwis Pulsar oraz Radio TOK FM.

Reklama
Reklama