Batory w Polityce

Batory w Polityce. Odc. 15

Co wynika z cyfrowego impeachmentu Donalda Trumpa?

Czy rolą firm internetowych jest ocenianie prawidłowości debaty publicznej? Rozmowa z Katarzyną Szymielewicz, prezeską fundacji Panoptykon.

Czy potrzebujemy w Unii Europejskiej niezależnego arbitra, który oceniałby zasadność ewentualnej blokady w mediach społecznościowych? Jak należy traktować inicjatywę polskich władz, jeśli chodzi o wolność w internecie?

Zablokowane konto Donalda TrumpaJoshua Roberts/Reuters/ForumZablokowane konto Donalda Trumpa

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama