Batory w Polityce

Batory w Polityce. Odc. 48

Czy potrzebujemy nowych praw w Karcie Praw Podstawowych?

Czy potrzebujemy prawa do prawdy? Jak wzmocnić ochronę naszych praw w kontekście zmian klimatycznych i technologicznych?

Rozmowa o inicjatywie „Każdy człowiek” podjętej przez niemieckiego prawnika Ferdynanda von Schiracha (autora książki „Everyone”). Czy potrzebujemy prawa do prawdy? Jak wzmocnić ochronę naszych praw w kontekście zmian klimatycznych i technologicznych? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z ambasadorami tej inicjatywy w Polsce: dr Małgorzatą Bonikowską, prezeską Centrum Stosunków Międzynarodowych, oraz byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Adamem Bodnarem, dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Czy potrzebujemy nowych praw w Karcie Praw Podstawowych?sasan rashtipour/UnsplashCzy potrzebujemy nowych praw w Karcie Praw Podstawowych?

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama