Batory w Polityce

Batory w Polityce. Odc. 99

Obywatele powinni brać udział w tworzeniu prawa

Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z Grażyną Kopińską, założycielką i członkinią Obywatelskiego Forum Legislacji (OFL) Fundacji Batorego, oraz dr. Maciejem Berkiem, byłym prezesem Rządowego Centrum Legislacji, obecnie głównym legislatorem Pracodawców RP i członkiem OFL.

W umowie koalicyjnej strony porozumienia napisały, że będą prowadzić przyjazny dialog, by wypracować wspólne stanowiska i projekty aktów prawnych, a dialog ten będzie prowadzony z szerokim uwzględnieniem głosu społecznego. Dlaczego udział obywateli w procesie stanowienia prawa jest ważny?

SejmKancelaria Sejmu RP/TwitterSejm

Reklama
Reklama