Pomocnik Historyczny

Podręczne kalendarium

„Bohaterowie naszego kraju” (podobizny prezydentów: Washingtona, Lincolna i Granta); pocztówka z ok. 1880 r. „Bohaterowie naszego kraju” (podobizny prezydentów: Washingtona, Lincolna i Granta); pocztówka z ok. 1880 r. Corbis
Stany Zjednoczone od herbatki bostońskiej do pierwszej wojny światowej

16 XII 1773 – tzw. herbatka bostońska; zatopienie ładunku herbaty należącej do Kompanii Wschodnioindyjskiej w proteście wobec polityki celnej Wielkiej Brytanii.

5 IX–18 X 1774 – I Kongres Kontynentalny w Filadelfii gromadzi delegatów 12 kolonii (bez Georgii).

19 IV 1775 – pierwsze zbrojne starcie kolonistów z oddziałami brytyjskimi pod Lexington i Concord; początek wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

10 V 1775 – w Filadelfii rozpoczyna obrady II Kongres Kontynentalny; powołuje armię (14 VI) i mianuje George’a Washingtona jej dowódcą (15 VI).