Pomocnik Historyczny

U bram NATO

Przemysł zbrojeniowy w latach 90.

Wciąganie flagi NATO na maszt w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej, Kraków, 1999 r. Wciąganie flagi NATO na maszt w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej, Kraków, 1999 r. Maciej Figurski / Forum
Próby restrukturyzacji polskiego przemysłu obronnego przed wstąpieniem Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1999 r.

Scheda po PRL. Pod koniec istnienia PRL przemysł obronny dostarczał polskim siłom zbrojnym wyposażenie wytwarzane w 55 proc. oparte na własnych rozwiązaniach. Ogólne wskaźniki w latach 1955–89 obejmowały ok. 10 tys. czołgów, 580 samobieżnych haubic, 1,6 tys. średnich opancerzonych ciągników artyleryjskich, 8,6 tys. transporterów opancerzonych, 18 tys. samolotów, 220 tys. karabinów maszynowych, 1,6 mln karabinków i pistoletów maszynowych oraz poważne ilości amunicji różnych kalibrów.