Pomocnik Historyczny

Autorzy

Grupa Polskiej Centrali Robotniczej w Ameryce podczas Parady Pułaskiego, Nowy Jork, 1937 r. Grupa Polskiej Centrali Robotniczej w Ameryce podczas Parady Pułaskiego, Nowy Jork, 1937 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Tadeusz Cegielski – dr hab., profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w dziedzinie historii nowożytnej, historii idei oraz wolnomularstwa. Zajmuje się kulturą popularną; jest autorem powieści kryminalnych i historycznych.

Wika Filipowicz – dziennikarka i etnografka.

Andrzej Friszke – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent PAN, autor m.

Pomocnik Historyczny „Za chlebem i wolnością” (100132) z dnia 04.06.2018; Wstęp; s. 4