Pomocnik Historyczny

Kalendarium odzyskanej niepodległości

Pierwsza Kadrowa w krakowskich Oleandrach, sierpień 1919 r. Pierwsza Kadrowa w krakowskich Oleandrach, sierpień 1919 r. AN
Odnotowujemy tu wydarzenia polityczne, militarne i o randze ustaleń międzypaństwowych, dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości i ustalenia jej granic.
Orzełek Związku Strzeleckiego, tzw. Kadrowy w Legionach Polskich; po prawej orzełek Ochotników z Ameryki, Armia Polska we Francji.AN Orzełek Związku Strzeleckiego, tzw. Kadrowy w Legionach Polskich; po prawej orzełek Ochotników z Ameryki, Armia Polska we Francji.

1912

Listopad • W Galicji powstaje Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, skupiająca Polską Partię Socjalno-Demokratyczną Galicji i Śląska Cieszyńskiego, PPS-Frakcję Rewolucyjną, Polskie Stronnictwo Ludowe i pomniejsze ugrupowania, w celu skoordynowania polskiej akcji niepodległościowej.

1913

Listopad • KTSSN przekształca się w Komisję Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych.

1914

1 sierpnia • Niemcy wypowiadają wojnę Imperium Rosyjskiemu; początek wojny światowej.

Pomocnik Historyczny „Niepodległość 1918” (100136) z dnia 27.08.2018; Wstęp; s. 6
Reklama