Pomocnik Historyczny

Rzeczpospolita politycznie rozdarta

Życie polityczne II RP

Jeszcze razem; marszałek Józef Piłsudski (siedzi pierwszy od lewej), prezydent Stanisław Wojciechowski (drugi od prawej) i minister spraw wewnętrznych gen. Władysław Sikorski (pierwszy od prawej) podczas wizyty francuskiego marszałka Ferdynanda Focha (drugi od lewej); przed nieodsłoniętym pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego na placu Saskim, Warszawa, 3 maja 1923 r. Jeszcze razem; marszałek Józef Piłsudski (siedzi pierwszy od lewej), prezydent Stanisław Wojciechowski (drugi od prawej) i minister spraw wewnętrznych gen. Władysław Sikorski (pierwszy od prawej) podczas wizyty francuskiego marszałka Ferdynanda Focha (drugi od lewej); przed nieodsłoniętym pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego na placu Saskim, Warszawa, 3 maja 1923 r. EAST NEWS
Zgoda ponad politycznymi podziałami trwała w Niepodległej tylko do wyborów w 1922 r.; odtąd nie dało się już porozumieć tak, żeby wszyscy Polacy, nie wspominając o niechcianych mniejszościach, czuli się w Polsce u siebie.
Mapa okręgów w wyborach do Sejmu Ustawodawczego, 1919 r.Polona Mapa okręgów w wyborach do Sejmu Ustawodawczego, 1919 r.

Niepodległość, czyli zawieszenie broni. Miliony Polaków spodziewały się po odzyskaniu niepodległości mniej więcej tego samego co w siedemdziesiąt lat później, po wprowadzeniu demokracji i wolnego rynku: że skoro usunięta została główna przeszkoda na drodze do powszechnego szczęścia, czyli rządy zaborcze, odtąd wszystko potoczy się już gładko. Listopad 1918 r. zastał ich jednak podzielonych na kilka ostro skonfliktowanych stronnictw, spośród których narodowi demokraci i socjaliści mieli za sobą doświadczenia lat 1904–07, gdy obie partie prowadziły ze sobą półotwartą wojnę z użyciem przemocy.

Pomocnik Historyczny „Niepodległość 1918” (100136) z dnia 27.08.2018; Dzieło; s. 106
Oryginalny tytuł tekstu: "Rzeczpospolita politycznie rozdarta"
Reklama