Pomocnik Historyczny

Zniszczone niewątpliwie?

Spory o liczbę zestrzelonych samolotów na frontach II wojny

Mustang Stanisława Skalskiego; krzyże z białymi obwódkami oznaczają zestrzelone samoloty wroga, a bez — uszkodzone. Mustang Stanisława Skalskiego; krzyże z białymi obwódkami oznaczają zestrzelone samoloty wroga, a bez — uszkodzone. Ośrodek Karta w Warszawie
Na zgłaszane w RAF trzy samoloty wroga z „całą pewnością zestrzelone” trafiony był tylko jeden.
Film bojowy nr 602. Atakowanie messerschmitta przez spitfire’a pilotowanego przez Eugeniusza Horbaczewskiego z 303. dywizjonu, 16 kwietnia 1942 r.Ośrodek Karta w Warszawie Film bojowy nr 602. Atakowanie messerschmitta przez spitfire’a pilotowanego przez Eugeniusza Horbaczewskiego z 303. dywizjonu, 16 kwietnia 1942 r.

Rozbieżności. Jeśli chodzi o wiarygodność zwycięstw zgłaszanych w walkach powietrznych na frontach II wojny, autorzy opracowań zgadzają się co do jednego: listy zameldowanych zestrzeleń nie pokrywają się z listami strat nieprzyjaciela. Piloci amerykańscy, brytyjscy, japońscy, niemieccy czy polscy, którzy zgłaszali zestrzelenie wrogiego samolotu, często źle oceniali rezultat swoich działań.

Różnice między zestrzeleniami i faktycznymi stratami są dla niektórych na tyle szokujące, że kwestionują oni materiał źródłowy, a ustalenia w tej materii oceniają jako obrazoburcze, umniejszające bohaterstwo uczestników walk.

Pomocnik Historyczny „Lotnicy” (100139) z dnia 28.10.2018; Konteksty; s. 100
Oryginalny tytuł tekstu: "Zniszczone niewątpliwie?"
Reklama