Pomocnik Historyczny

Ku pamięci

Polacy i Niemcy – wspólna historia

Co w dziejach stosunków Polski i Niemiec jest historyczną prawdą, a co mitem, stereotypem, epitetem? Co w dziejach stosunków Polski i Niemiec jest historyczną prawdą, a co mitem, stereotypem, epitetem? BEW

Niemcy byli, są i będą najważniejszymi sąsiadami Polski na Zachodzie. Panuje jednak przekonanie o tysiącletniej wrogości w relacjach polsko-niemieckich. W Polsce opowiadano je jako jedno pasmo wojen („od Cedyni do Berlina”) i zmagań z brandenburskim, krzyżackim, pruskim, niemieckim Drang nach Osten (parciem na Wschód), którego zwieńczeniem w XX w. była ludobójcza okupacja Polski (i wschodniej Europy) podczas II wojny światowej.

Co tu jest jednak historyczną prawdą, a co mitem (pamięcią z jakichś powodów zmitologizowaną), stereotypem, epitetem?

Pomocnik Historyczny „Polacy i Niemcy” (100142) z dnia 10.12.2018; Wstęp; s. 3
Oryginalny tytuł tekstu: "Ku pamięci"
Reklama