Pomocnik Historyczny

Bliskie i dalekie: Warmia i Mazury/Ostpreussen

Mapa Borussi (Prus) z ok. 1710 r. z portretem elektora brandenburskiego Fryderyka III, od 1701 r. królującego w Prusach jako Fryderyk I. Mapa Borussi (Prus) z ok. 1710 r. z portretem elektora brandenburskiego Fryderyka III, od 1701 r. królującego w Prusach jako Fryderyk I. Polona

Epoka nowożytna, a w szczególności XIX w., stworzyła solidne fundamenty dla ukształtowania się tożsamości wschodniopruskiej. I wojna światowa, bitwa pod Tannenbergiem oraz późniejsza ucieczka części tamtejszej ludności przed wojskami rosyjskimi zintensyfikowały te doświadczenia, stając się ważnymi punktami w pamięci zbiorowej. Kolejnym krokiem w kierunku ugruntowania regionalnej tożsamości był plebiscyt z 1920 r., w którym przygniatająca większość głosujących opowiedziała się za przynależnością Prus Wschodnich do Niemiec.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Niemcy” (100142) z dnia 10.12.2018; Rzesza i Rzeczpospolita; s. 33
Reklama