Pomocnik Historyczny

Bliskie i dalekie: Wielkopolska/ Ostmark

Bliskie i dalekie: Wielkopolska/ Ostmark

Pruskie represje we Wrześni zobrazowane na karcie pocztowej z 1901 r. Pruskie represje we Wrześni zobrazowane na karcie pocztowej z 1901 r. Forum

Określenie Ostmark, oznaczające marchie wschodnie, nigdy nie doczekało się jednoznacznej definicji geograficznej, ale w sensie politycznym odnosiło się do wschodnich rubieży Niemiec zamieszkiwanych przez Polaków. XIX-wieczne niemieckie wyobrażenia o polskojęzycznych Wielkopolanach wskazywały na niski poziom kulturalny i konieczność niesienia im oświaty w postaci przeszczepienia niemieckich wzorców. Tym samym pracę kulturotwórczą w szkołach czy w administracji jednoznacznie identyfikowano z misją cywilizacyjną.