Pomocnik Historyczny

Paralele: Wallenstein/Radziwiłł

Paralele: Wallenstein/Radziwiłł

Albrecht von Wallenstein (1583–1634) Albrecht von Wallenstein (1583–1634) Alamy
Janusz Radziwiłł (1612–55) na ilustracji z epoki.Polona Janusz Radziwiłł (1612–55) na ilustracji z epoki.

Obaj są bohaterami gorących debat i polemik. I ani w Niemczech, ani w Polsce nie udało się wypracować jednobrzmiącego stanowiska na temat życiowych wyborów Albrechta von Wallensteina (1583–1634) i Janusza Radziwiłła (1612–55). Stało się tak dlatego, że żaden z nich nie należy wyłącznie do historii Niemiec czy Polski – obaj są częścią historii wielonarodowej: Wallenstein niemiecko-czeskiej, Radziwiłł zaś polsko-litewskiej.

Życie Wallensteina, księcia Frydlandu i głównodowodzącego wojskami cesarskimi podczas wojny trzydziestoletniej (1618–48), obfitowało w niejednoznaczne wydarzenia.