Pomocnik Historyczny

Paralele: Konstytucje: 3 maja 1791/28 marca 1849 r.

Uchwalenie Konstytucji 3 maja (1791 r.), obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 r. Uchwalenie Konstytucji 3 maja (1791 r.), obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 r. Alamy
Obrady parlamentu frankfurckiego (1848 r.) w kościele św. Pawła, grafika z epoki.Alamy Obrady parlamentu frankfurckiego (1848 r.) w kościele św. Pawła, grafika z epoki.

Sejm Czteroletni pracował nad konstytucją z myślą o wzmocnieniu Rzeczpospolitej. Prący do zmian reformatorzy oraz król doprowadzili do jej przyjęcia pod nieobecność posłów opozycji 3 maja 1791 r., co można uznać za zamach stanu. Jednak reforma ustrojowa nie uchroniła Polski przed rozbiorami. W przypadku obradującego we Frankfurcie nad Menem parlamentu, uchwalona przez niego 28 marca 1849 r. konstytucja Rzeszy miała przynieść zjednoczenie Niemiec. Ale wbrew nadziejom demokratów król Prus Fryderyk Wilhelm IV odrzucił koronę cesarską.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Niemcy” (100142) z dnia 10.12.2018; Rzesza i Rzeczpospolita; s. 48
Reklama