Pomocnik Historyczny

Paralele: „Mazurek Dąbrowskiego”/ „Deutschlandlied”

Niemiecka pocztówka z przełomu 1914/15 r. ze zwrotką „Deutschlandlied”. Niemiecka pocztówka z przełomu 1914/15 r. ze zwrotką „Deutschlandlied”. BEW
„Pieśń Legionów” jako motyw pocztówki (z ilustracją Juliusza Kossaka) z początku XX w.Polona „Pieśń Legionów” jako motyw pocztówki (z ilustracją Juliusza Kossaka) z początku XX w.

„Mazurek Dąbrowskiego” pełni w polskiej pamięci rolę kotwicy, ponieważ odwołuje się do wydarzenia, z którym zwykle identyfikowała się większość zbiorowości. Tradycja legionów polskich i ich walka o niepodległość u boku Napoleona stanowią historyczny fundament romantycznego mitu Polaka bohatera, ważnego dla narodowej psyche. Ów mit, który rozbrzmiewa w zwrotkach „Mazurka”, stał się dla Polaków receptą na przetrwanie okresu zaborów.

Nośność słów „Jeszcze Polska nie zginęła” – umacniana z każdym kolejnym narodowym zrywem – dawała o sobie znać przez cały XIX w.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Niemcy” (100142) z dnia 10.12.2018; Rzesza i Rzeczpospolita; s. 49
Reklama