Pomocnik Historyczny

Paralele: Targowica/ Dolchstoss

„Wieszanie zdrajców” (w 1794 r.), obraz Jana Piotra Norblina z epoki. „Wieszanie zdrajców” (w 1794 r.), obraz Jana Piotra Norblina z epoki. EAST NEWS
Cios w plecy na plakacie wyborczym DNVP (Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej) w wyborach do Reichstagu w 1924 r.BEW Cios w plecy na plakacie wyborczym DNVP (Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej) w wyborach do Reichstagu w 1924 r.

Oba określenia funkcjonują jako metafora narodowej zdrady. Zazwyczaj nie potrzeba wielu słów, wystarczy napomknąć o targowicy bądź ciosie w plecy (Dolchstoss), by od razu przywołać cały zestaw skojarzeń, narodowych klisz i kompleksów. Niemniej różnica między oboma pojęciami jest o tyle zasadnicza, że zawarta w 1792 r. w Targowicy konfederacja przeciwników Konstytucji 3 maja jest historycznym faktem, natomiast Dolchstoss zadany armii niemieckiej jesienią 1918 r. przez socjalistyczną rewolucję to stworzona na polityczny użytek legenda.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Niemcy” (100142) z dnia 10.12.2018; Rzesza i Rzeczpospolita; s. 56
Reklama