Pomocnik Historyczny

Mitteleuropa i Międzymorze

Mapa języków (na czerwono niemiecki) w Mitteleuropie, wydanie z 1938 r. Mapa języków (na czerwono niemiecki) w Mitteleuropie, wydanie z 1938 r. AKG
Polacy i Niemcy wykształcili w swej historii geopolityczne fantasmagorie, które niekiedy przekształcały się w polityczne projekty. Były one formą szukania dominacji lub równowagi. Taką rolę odgrywały koncepcje Mitteleuropy i Międzymorza, zwanego ostatnio Trójmorzem.
Mapa Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1753 r.Polona Mapa Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1753 r.

Pojęcia Mitteleuropy i Międzymorza miały w pewnym okresie spory ciężar gatunkowy, mimo iż tak naprawdę interesowały głównie historyków idei i kultury. Dzisiejsza obecność tych swoistych miejsc pamięci, ich życie po życiu, wynika z atrakcyjności dla mieszkańców tej części kontynentu tworzących obraz samych siebie. Ich trwanie w literaturze i eseistyce wywiera wpływ na narodowe projekcje w obrębie mental maps. Obie koncepcje obejmują zarówno projekty państwotwórcze, jak również mniej lub bardziej realistyczne idee integracyjne dla tej części Europy.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Niemcy” (100142) z dnia 10.12.2018; Rzesza i Rzeczpospolita; s. 58
Reklama