Pomocnik Historyczny

Periodyzacja dziejów Japonii

Niemiecki podróżnik Waldemar Abegg (w środku) podejmowany w Japonii herbatą, fot. z 1906 r. Niemiecki podróżnik Waldemar Abegg (w środku) podejmowany w Japonii herbatą, fot. z 1906 r. BEW

Prehistoria

– (ok. 30 tys. – 13/12 tys. lat temu): paleolit

okres Jōmon (Wzorów Sznurowych; do III w. p.n.e.): neolit

okres Yayoi (do III w. n. e.): eneolit

okres Kofun I (Starych Grobów; do poł. VI w.): autonomia rodów, federacje plemienne, centralizacja władzy

Czasy historyczne

Starożytność

okres Kofun II (poł.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Japonii” (100149) z dnia 10.06.2019; Wstęp; s. 6
Reklama