Pomocnik Historyczny

Autorzy

Spotkanie wojsk amerykańskich i sowieckich w Torgau nad Łabą, kwiecień 1945 r. Spotkanie wojsk amerykańskich i sowieckich w Torgau nad Łabą, kwiecień 1945 r. Gamma

Włodzimierz Borodziej – prof. dr hab., pracownik Zakładu Historii XX w. Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w historii najnowszej.

Eugeniusz Duraczyński – prof. dr hab., badacz dziejów najnowszych, profesor emeritus Instytutu Historii PAN.

Jerzy Eisler – prof. dr hab., dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Andrzej Fedorowicz – dziennikarz i publicysta, popularyzator historii.

Pomocnik Historyczny „Tajemnice końca wojny” (100165) z dnia 04.05.2020; Wstęp; s. 4