Pomocnik Historyczny

Podręczne kalendarium wojny

Pancernik „Schleswig-Holstein” ostrzeliwuje Westerplatte, 1 września 1939 r. Pancernik „Schleswig-Holstein” ostrzeliwuje Westerplatte, 1 września 1939 r. PAP

1939

23–24 sierpnia Podpisanie w Moskwie układu Ribbentrop-Mołotow (wraz z tajnym protokołem dodatkowym).

25 sierpnia Brytyjsko-polski układ o wzajemnej pomocy w przypadku wojny.

31 sierpnia Hitler wydaje rozkaz ataku na Polskę; prowokacja gliwicka.

1 września Najazd Niemiec na Polskę.

3 września Wielka Brytania i Francja wypowiadają wojnę Niemcom; początek bitwy o Atlantyk.

Pomocnik Historyczny „Tajemnice końca wojny” (100165) z dnia 04.05.2020; Wstęp; s. 5