Pomocnik Historyczny

Sojusznicy i kolaboranci

Sojusznicy i kolaboranci hitlerowskich Niemiec

Żołnierze kolaboracyjnego Ochotniczego Legionu Francuskiego na froncie wschodnim, jesień 1941 r. Żołnierze kolaboracyjnego Ochotniczego Legionu Francuskiego na froncie wschodnim, jesień 1941 r. Ullstein Bild
Po stronie państw Osi walczyli nie tylko Niemcy, Włosi i Japończycy. U ich boku stawały zarówno regularne armie sojuszników, jak i różnej proweniencji formacje ochotnicze i kolaboranckie.
Różnojęzyczne plakaty wzywające do wojny u boku nazistowskich Niemiec.AN Różnojęzyczne plakaty wzywające do wojny u boku nazistowskich Niemiec.

Sojusznicy. Spośród europejskich sojuszników Osi w styczniu 1945 r. walczyli już tylko Węgrzy, Chorwaci i armia kadłubowej Republiki Salo Mussoliniego. Rumunia i Finlandia przeszły do obozu aliantów w sierpniu 1944 r., Bułgaria we wrześniu, w Słowacji na jesieni 1944 r. wybuchło antyniemieckie powstanie.

Najsilniejszą armię w końcowym okresie wojny wystawili Węgrzy: na początku 1945 r. liczyła ponad 500 tys. żołnierzy w 17 związkach taktycznych (m.in. 1 dywizja pancerna i 1 dywizja kawalerii).

Pomocnik Historyczny „Tajemnice końca wojny” (100165) z dnia 04.05.2020; Militaria; s. 38
Oryginalny tytuł tekstu: "Sojusznicy i kolaboranci"