Pomocnik Historyczny

Tajemniczy Wilkołak

Werwolf

Oddział Werwolfu. Oddział Werwolfu. AN
Akcja Werwolf (Wilkołak) należy do stosunkowo mało zbadanych epizodów ostatniej fazy wojny. Co prawda Hitler ogłosił 2 kwietnia 1945 r., że staje na czele niemieckich oddziałów partyzanckich organizowanych na terenach zajętych przez aliantów, ale nie ma dowodów na to, by Akcja „W” rzeczywiście nabrała szerszego rozmachu.
Paul Krüger. Szkolił Wilkołaków, a potem dowodził nimi w Lesie Czeskim. Fred Borth. Dowódca kompanii w Lesie Wiedeńskim. Georg Heidorn. Przewodnik Werwolfu w Nadrenii schwytany przez aliantów.AN Paul Krüger. Szkolił Wilkołaków, a potem dowodził nimi w Lesie Czeskim. Fred Borth. Dowódca kompanii w Lesie Wiedeńskim. Georg Heidorn. Przewodnik Werwolfu w Nadrenii schwytany przez aliantów.

Idea. Po Stalingradzie, po kapitulacji Africa Korps w Tunisie i po lądowaniu aliantów na Sycylii w 1943 r. niemieccy sztabowcy zaczęli rozważać stworzenie niemieckiej partyzantki na wzór alianckiego ruchu oporu na terenach zajętych przez III Rzeszę. Szef wywiadu politycznego SS Walter Schellenberg przygotował latem 1944 r. szczegółowe plany organizacyjne terrorystycznego ruchu na zapleczu frontu.

Ideę Werwolfu upowszechnił następnie aparat propagandowy Goebbelsa wydając – w większym niż „Mein Kampf” nakładzie – powieść poległego w czasie I wojny światowej we Francji Hermanna Lönsa o działalności tajnego sprzysiężenia tępiącego w czasie wojny trzydziestoletniej (1618–48 r.

Pomocnik Historyczny „Tajemnice końca wojny” (100165) z dnia 04.05.2020; Militaria; s. 40
Oryginalny tytuł tekstu: "Tajemniczy Wilkołak"
Reklama