Pomocnik Historyczny

Gra o Pragę, czyli dziwne powstanie

Powstanie w Pradze

Powstanie w Pradze. Śmiertelne ofiary na ulicach. Powstanie w Pradze. Śmiertelne ofiary na ulicach. AKG
Aż do ostatnich dni kwietnia 1945 r. Praga, paradoksalnie, funkcjonowała normalnie – fabryki pracowały, czynne były restauracje, kina, odbywały się zawody sportowe, wychodziła prasa. Ale w czterech ostatnich dniach wojny doszło tu do zaskakujących wydarzeń.
Armia Czerwona wkracza do Pragi. Czeska Rada Narodowa nie zdobyła się na wysłanie oficjalnej prośby do gen. Pattona, który był o wiele bliżej.Ullstein Bild Armia Czerwona wkracza do Pragi. Czeska Rada Narodowa nie zdobyła się na wysłanie oficjalnej prośby do gen. Pattona, który był o wiele bliżej.

Protektorat. Niemiecka okupacja na terenie Czech i Moraw miała inny charakter niż ta, którą znają Polacy. Bardziej przypominała sytuację w Holandii, Danii lub Norwegii. Protektorat traktowany był przez Niemców jako integralna część III Rzeszy. Posiadał relatywnie sporą autonomię z prezydentem i rządem. Administracja była w zasadzie sprawowana przez Czechów, łącznie z policją, żandarmerią, a nawet pomocniczym tzw. wojskiem rządowym (wykorzystywanym w drugiej połowie wojny do pilnowania linii kolejowych we Włoszech Północnych) i paramilitarną służbą ochrony przeciwlotniczej.

Pomocnik Historyczny „Tajemnice końca wojny” (100165) z dnia 04.05.2020; Militaria; s. 41
Oryginalny tytuł tekstu: "Gra o Pragę, czyli dziwne powstanie"