Pomocnik Historyczny

Sprawa polska na podsłuchu

Wywiadowcze kulisy sprawy polskiej

Nikita Chruszczow i Iwan Sierow, szef Smiersza, sowieckiego kontrwywiadu wojskowego. Nikita Chruszczow i Iwan Sierow, szef Smiersza, sowieckiego kontrwywiadu wojskowego. AN
Kremlowi rozgrywkę w sprawie polskiej ułatwiły sukcesy wywiadowcze, jakie odnosiły jego służby specjalne w działaniach wobec zachodnich sojuszników.
Na stronie obok: Harry Hopkins i Józef Stalin, sierpień 1941 r. Ta fotografia, wykonana przez Margaret Bourke-White, była okładką tygodnika „Life”. Hopkins był najbliższym doradcą prezydenta Roosevelta. Zarzuty pod jego adresem o agenturalność nie są potwierdzone, ale bez wątpienia działał na korzyść Stalina.Getty Images Na stronie obok: Harry Hopkins i Józef Stalin, sierpień 1941 r. Ta fotografia, wykonana przez Margaret Bourke-White, była okładką tygodnika „Life”. Hopkins był najbliższym doradcą prezydenta Roosevelta. Zarzuty pod jego adresem o agenturalność nie są potwierdzone, ale bez wątpienia działał na korzyść Stalina.

Waga sprawy polskiej. O przyszłości Polski zaważyły w pierwszych miesiącach 1945 r. przede wszystkim militarne sukcesy Armii Czerwonej. Dzięki nim od 1944 r. pod kontrolą Stalina znajdowały się kolejne części państwa polskiego, zarówno w jego granicach przedwojennych, jak też w tych, które Moskwa była gotowa uznać. Na początku 1945 r. utrata Kresów Wschodnich przez Polskę była przesądzona. Ale kto będzie rządził krajem, było jednak sprawą do pewnego stopnia otwartą. Pozycja komunistycznego Rządu Tymczasowego, który z nadania Moskwy tworzył nową administrację, okazała się znacznie mocniejsza niż władz RP na wychodźstwie w Londynie, z którymi USA, Wielka Brytania oraz większość państw świata utrzymywały stosunki dyplomatyczne.

Pomocnik Historyczny „Tajemnice końca wojny” (100165) z dnia 04.05.2020; Szpiedzy; s. 68
Oryginalny tytuł tekstu: "Sprawa polska na podsłuchu"