Pomocnik Historyczny

Teheran – Jałta – Poczdam

Powojenny ład świata postanowiony. Konferencja w Jałcie, 4–11 lutego 1945 r. Od lewej: Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Józef Stalin. Za nimi od lewej: Anthony Eden (szef brytyjskiego MSZ), Edward Stettinius (szef departamentu stanu USA), Wiaczesław Mołotow (szef sowieckiego MSZ). Powojenny ład świata postanowiony. Konferencja w Jałcie, 4–11 lutego 1945 r. Od lewej: Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Józef Stalin. Za nimi od lewej: Anthony Eden (szef brytyjskiego MSZ), Edward Stettinius (szef departamentu stanu USA), Wiaczesław Mołotow (szef sowieckiego MSZ). Corbis
Trzej przywódcy głównych państw alianckich spotykali się ze sobą trzykrotnie. I trzykrotnie opisali powojenny porządek świata, w tym przesądzili o losach Polski.
Konferencja pokojowa w Poczdamie, 17 lipca – 2 sierpnia 1945 r. Od lewej premier Wielkiej Brytanii Clement Attlee (od 28 lipca zastąpił Winstona Churchilla, który przegrał w Anglii wybory), prezydent USA Harry Truman (zastąpił na stanowisku zmarłego Franklina D. Roosevelta), przywódca ZSRR Józef Stalin (tylko on ostał się z Wielkiej Trójki teherańsko-jałtańskiej). Stoją od lewej: William Leahy (doradca prezydenta USA), Ernest Bevin (szef brytyjskiego MSZ), James Byrnes (szef departamentu stanu USA), Wiaczesław Mołotow (szef sowieckiego MSZ).Corbis Konferencja pokojowa w Poczdamie, 17 lipca – 2 sierpnia 1945 r. Od lewej premier Wielkiej Brytanii Clement Attlee (od 28 lipca zastąpił Winstona Churchilla, który przegrał w Anglii wybory), prezydent USA Harry Truman (zastąpił na stanowisku zmarłego Franklina D. Roosevelta), przywódca ZSRR Józef Stalin (tylko on ostał się z Wielkiej Trójki teherańsko-jałtańskiej). Stoją od lewej: William Leahy (doradca prezydenta USA), Ernest Bevin (szef brytyjskiego MSZ), James Byrnes (szef departamentu stanu USA), Wiaczesław Mołotow (szef sowieckiego MSZ).

Zachodnia granica Polski. O dziesiątej czterdzieści w nocy z 1 na 2 sierpnia 1945 r. zebrała się w Poczdamie po raz ostatni Wielka Trójka: Truman, Attlee i Stalin. Konferencja Poczdamska zamykała główny rozdział wojny – europejski i rozpoczęła się 17 lipca. Przez pierwsze 9 dni Wielką Brytanię reprezentował Winston Churchill, ale 26 lipca poniósł klęskę w wyborach brytyjskich. (Co tłumaczono dwiema przyczynami: że dopuścił do upadku brytyjskiego imperium kolonialnego i tym, że brytyjska opinia publiczna, mocno zradykalizowana w czasie wojny, oczekiwała przemian społecznych, których dokonać miałaby Labour Party z Attleem na czele).

Pomocnik Historyczny „Tajemnice końca wojny” (100165) z dnia 04.05.2020; Polityka; s. 74
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >