Pomocnik Historyczny

Czy Hitler mógł wygrać?

Projekt Hali Narodu Niemieckiego Alberta Speera, ale według szkiców samego Hitlera. Projekt Hali Narodu Niemieckiego Alberta Speera, ale według szkiców samego Hitlera. Ullstein Bild
Podczas procesu norymberskiego Hermann Göring usiłował wyjaśnić światu, dlaczego Niemcy przegrały wojnę. Był bowiem przekonany, że III Rzesza mogła ją wygrać. Podobną tezę wysunął w 1955 r. jeden z najlepszych dowódców Hitlera feldmarszałek Erich von Manstein.
Projekt Alberta Speera z 1939 r. przedstawiający Wielką Oś – główną arterię komunikacyjną nowego powojennego Berlina. W tym celu należało jednak wygrać wojnę.Ullstein Bild Projekt Alberta Speera z 1939 r. przedstawiający Wielką Oś – główną arterię komunikacyjną nowego powojennego Berlina. W tym celu należało jednak wygrać wojnę.

Trzy przyczyny klęski. Göring podawał trzy przyczyny klęski:

• zmarnowanie okazji dyplomatycznej w 1940 r., kiedy to Niemcy mogły się dogadać z „nordycką” Wielką Brytanią, dzieląc strefy wpływów na świecie;

• niezajęcie Moskwy przed zimą 1941 r. skutkiem błędu strategicznego Hitlera, który rozproszył siły kierując je na południe i pod Leningrad;

• odwlekanie produkcji samolotów odrzutowych Me-262, które pozwoliłyby odzyskać Niemcom inicjatywę strategiczną.

Pomocnik Historyczny „Tajemnice końca wojny” (100165) z dnia 04.05.2020; Polityka; s. 78