Pomocnik Historyczny

Czy wojnę można było zakończyć wcześniej

Dlaczego wojna trwała tak długo?

Spotkanie wojsk amerykańskich i sowieckich w Torgau nad Łabą, kwiecień 1945 r. Czy mogło to nastąpić wcześniej i w innym punkcie kontynentu? Spotkanie wojsk amerykańskich i sowieckich w Torgau nad Łabą, kwiecień 1945 r. Czy mogło to nastąpić wcześniej i w innym punkcie kontynentu? Gamma
Albert Speer, wielki mag organizacji, napisał w swoich wspomnieniach pod adresem aliantów: „Już w 1943 r. można byłoby w dużej mierze rozstrzygnąć losy wojny, gdyby zamiast rozległych, ale bezsensownych bombardowań terenowych [alianci] podjęli próbę wyłączenia ośrodków produkcji zbrojeniowej”.
Pomoc w ramach ustawy Lend-lease, magazyn na zapleczu Frontu Leningradzkiego, fotografia z 1943 r.AN Pomoc w ramach ustawy Lend-lease, magazyn na zapleczu Frontu Leningradzkiego, fotografia z 1943 r.

Koncepcja brytyjska. Właśnie o to spierali się w tym czasie brytyjski z amerykańskim dowódcą sił powietrznych. Generał Carl Spaatz, dowódca amerykańskiego lotnictwa strategicznego, był za skoncentrowaniem się na niszczeniu fabryk syntetycznego paliwa. Artur Tedder, marszałek lotnictwa brytyjskiego, był zwolennikiem bombardowania linii kolejowych uważając, że jest to szybszy sposób pozbawienia wojsk ich zdolności manewrowania, a więc i skrócenia czasu wojny.

Górę wzięła koncepcja brytyjska.

Pomocnik Historyczny „Tajemnice końca wojny” (100165) z dnia 04.05.2020; Polityka; s. 80
Oryginalny tytuł tekstu: "Czy wojnę można było zakończyć wcześniej"