Pomocnik Historyczny

Milczenie Piusa XII

Spór o postawę Watykanu

Eugenio Pacelli, przyszły papież Pius XII, opuszcza siedzibę Nuncjatury Apostolskiej w Berlinie, fotografia z 1929 r. Znał i cenił niemiecką kulturę, ale do dziś trwa spór o jego stosunek do nazizmu. Eugenio Pacelli, przyszły papież Pius XII, opuszcza siedzibę Nuncjatury Apostolskiej w Berlinie, fotografia z 1929 r. Znał i cenił niemiecką kulturę, ale do dziś trwa spór o jego stosunek do nazizmu. Corbis
Kiedy wybuchła II wojna światowa, papieżem był Pius XII. To imię przybrał po wyborze w marcu 1939 r. Włoch Eugenio Pacelli (1876–1958), wcześniej watykański sekretarz stanu. I to za jego przyczyną trwa do dziś spór o postawę Watykanu wobec nazizmu i Holokaustu.

Papież czasu wojny. Pacelli pracował przez lata w watykańskiej dyplomacji, od 1920 r. jako nuncjusz (ambasador) apostolski w Berlinie. Znał i cenił niemiecką kulturę. W 1933 r. na polecenie ówczesnego papieża Piusa XI negocjował z rządem Rzeszy konkordat watykańsko-niemiecki.

Mimo łamania przez Hitlera postanowień konkordatu, Stolica Apostolska powstrzymywała się od otwartej krytyki polityki nazistowskiej wobec Kościoła katolickiego w hitlerowskich Niemczech. Papieska miara przebrała się w 1937 r.

Pomocnik Historyczny „Tajemnice końca wojny” (100165) z dnia 04.05.2020; Polityka; s. 95
Oryginalny tytuł tekstu: "Milczenie Piusa XII"