Pomocnik Historyczny

Autobusy nie całkiem białe

Szwedzi ratujący ofiary wojny

Hrabia Folke Bernadotte, twórca akcji Białe Autobusy. Szacuje się, że uratowano dzięki niej od zagłady 27 tys. Żydów. Hrabia Folke Bernadotte, twórca akcji Białe Autobusy. Szacuje się, że uratowano dzięki niej od zagłady 27 tys. Żydów. AKG
Białe Autobusy – akcja szwedzkiego Czerwonego Krzyża podjęta w marcu 1945 r., w której uratowano kilkanaście tysięcy więźniów (w tym wielu Polaków) z niemieckich obozów koncentracyjnych, pozwoliła Szwecji wyjść z twarzą z wojny mimo sprzecznych z deklarowaną neutralnością ustępstw wobec Hitlera. Prawie z twarzą…
Raoul Wallenberg – wykorzystując swój status dyplomatyczny, uratował wielu Żydów węgierskich. Został aresztowany przez Armię Czerwoną i od tego czasu jego los pozostaje nieznany, podobno resztę życia (do lat 60.) spędził na Syberii.AP Raoul Wallenberg – wykorzystując swój status dyplomatyczny, uratował wielu Żydów węgierskich. Został aresztowany przez Armię Czerwoną i od tego czasu jego los pozostaje nieznany, podobno resztę życia (do lat 60.) spędził na Syberii.

Targ z SS. W 60 rocznicę czerwonokrzyskiej akcji ukazała się w Szwecji książka, której autorka, historyczka Ingrid Lomfors, przedstawia także ciemne plamy na wizerunku Białych Autobusów. Oficjalna wersja, podawana jako bohaterski wyczyn organizacji kierowanej przez członka królewskiej rodziny, hrabiego Folke Bernadotte’ego (1895–1948 r.; zamordowanego paradoksem losu przez żydowskich bojowników w Palestynie), ukrywa bolesne kompromisy, które być może doprowadziły do przedwczesnej śmierci setek innych więźniów nieobjętych akcją.

Pomocnik Historyczny „Tajemnice końca wojny” (100165) z dnia 04.05.2020; Cywile; s. 105
Oryginalny tytuł tekstu: "Autobusy nie całkiem białe"
Reklama