Pomocnik Historyczny

Pomysły na Niemcy

Powojenne państwo niemieckie

Opuszczacie sektor brytyjski. Fotografia z 1946 r. wykonana na terenie Berlina Zachodniego. Opuszczacie sektor brytyjski. Fotografia z 1946 r. wykonana na terenie Berlina Zachodniego. Corbis
Charakter III Rzeszy jako państwa ludowego utrudniał aliantom opracowanie polityki wobec Niemiec. W Casablance Roosevelt i Churchill ustalili wprawdzie, że celem wojny jest bezwarunkowa kapitulacja Niemiec, jednak wyobrażenia, jakie one mają być po wojnie, były dość płynne i niejasne.

Brunatna rewolucja. Na pytanie, dlaczego w II wojnie światowej Niemcy tak zawzięcie bronili się do samego końca, padają zwykle dwie odpowiedzi: ponieważ byli sfanatyzowani przez propagandę hitlerowską i sterroryzowani przez SS i gestapo, a po wtóre: alianci domagając się ich bezwarunkowej kapitulacji, zamknęli drogę do jakichkolwiek negocjacji.

Jest jeszcze trzecia odpowiedź, którą sformułował berliński publicysta historyk Götz Aly, autor żywo dyskutowanej książki „Ludowe państwo Hitlera.

Pomocnik Historyczny „Tajemnice końca wojny” (100165) z dnia 04.05.2020; Skutki; s. 124
Oryginalny tytuł tekstu: "Pomysły na Niemcy"
Reklama