Pomocnik Historyczny

Noty o autorach

Autorzy

Oblężenie Malborka. Oblężenie Malborka. AN

Anna Brzezińska – mediewistka i pisarka.

Roman Czaja – dr hab., historyk, prof. w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiceprezydent Międzynarodowej Komisji Historycznej do Badania Zakonu Niemieckiego.

Maciej Dymkowski – profesor emerytowany, psycholog, pracuje na Uniwersytecie SWPS, na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu.

Krzysztof Gerlach – dr inż., Politechnika Gdańska, miłośnik i badacz historii żeglugi.

Krzysztof Kowalewski – historyk, dr, Instytut Slawistyki PAN.

Sławomir Leśniewski – adwokat, miłośnik i badacz historii, popularyzator wiedzy.

Aleksandra Porada – dr, socjolog, pracuje na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, zajmuje się historią idei i psychologią historyczną.

Robert Rokicki – historyki sztuki, pierwszy sekretarz Ambasady RP w Wilnie w latach 2004–08.

Henryk Samsonowicz – profesor emerytowany, członek rzeczywisty PAN, wybitny mediewista, autor licznych prac z zakresu historii Polski.

Wiesław Sieradzan – prof. dr hab., historyk, mediewista, badacz dziejów kartografii, pracuje na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Marcin Skrobek – mediewista, historyk wojskowości.

Adam Szweda – dr hab., prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, historyk, zajmuje się m.in. dyplomacją średniowieczną i relacjami polsko-krzyżackimi.

Piotr Węcowski – mediewista, dr hab., Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski.

Pomocnik Historyczny „1410 Grunwald” (100170) z dnia 13.07.2020; Wstęp; s. 4
Oryginalny tytuł tekstu: "Noty o autorach"
Reklama