Pomocnik Historyczny

Kalendarium

Domniemany portret Władysława Jagiełły. Domniemany portret Władysława Jagiełły. Reporter
Podajemy w nim wybrane daty, znaczące w historii Europy późnego średniowiecza, ważne w kontekście stosunków między Polską i Litwą a Zakonem Krzyżackim oraz dotyczące 300 lat tego sąsiedztwa i związanych z nim konfliktów.
Oblężenie Malborka.AN Oblężenie Malborka.

1071 Zdobycie Jerozolimy przez Turków.

1088 Utworzenie Uniwersytetu Bolońskiego.

1095 27 listopada Papież Urban II wzywa do uwolnienia chrześcijan spod władzy islamu i zdobycia Ziemi Świętej.

1096–1099 I wyprawa krzyżowa.

1097 Zdobycie przez krzyżowców Edessy, utworzenie hrabstwa Edessy (dziś pogranicze Turcji i Iraku).

1098 Założenie Zakonu Rycerzy i Szpitalników Świętego Łazarza z Jerozolimy (lazarytów) – przez pierwsze 20 lat jako części Zakonu Joannitów.

Pomocnik Historyczny „1410 Grunwald” (100170) z dnia 13.07.2020; Wstęp; s. 5