Pomocnik Historyczny

Korona Królestwa Polskiego

Krzyżacy w Polsce (Branka krzyżacka). Reprodukcja obrazu Wojciecha Gersona z 1875 r., zaginionego podczas II wojny światowej. Krzyżacy w Polsce (Branka krzyżacka). Reprodukcja obrazu Wojciecha Gersona z 1875 r., zaginionego podczas II wojny światowej. Forum
W konflikt z Zakonem Krzyżackim weszła Polska, która zaczęła właśnie zmieniać się ustrojowo i cywilizacyjnie, która z kraju peryferyjnego stawała się częścią europejskiej wspólnoty politycznej i gospodarczej.

Przybywa Jagiełło

Na początku 1386 r. książę litewski Jagiełło przybył do Królestwa Polskiego. Niemal na początku podróży, w Lublinie, zjawił się nieoczekiwany gość – Zawisza Oleśnicki, dworzanin Jadwigi Andegaweńskiej. Co tu dużo mówić, Zawisza został wysłany na przeszpiegi. Miał się przyjrzeć obyczajom, a także urodzie i budowie ciała Jagiełły, „o której – jak pisał kronikarz Jan Długosz – fałszywa opinia powszechnie twierdziła, że jest szpetna”. Wysłanie Zawiszy wynikało ze sprzeciwu Jadwigi; nie chciała ona nawet słyszeć o małżeństwie z jakimś pogańskim, o wiele starszym i – jak sądziła – nieokrzesanym Litwinem.

Pomocnik Historyczny „1410 Grunwald” (100170) z dnia 13.07.2020; Konflikt; s. 41