Pomocnik Historyczny

Korona Królestwa Polskiego

Krzyżacy w Polsce (Branka krzyżacka). Reprodukcja obrazu Wojciecha Gersona z 1875 r., zaginionego podczas II wojny światowej. Krzyżacy w Polsce (Branka krzyżacka). Reprodukcja obrazu Wojciecha Gersona z 1875 r., zaginionego podczas II wojny światowej. Forum
W konflikt z Zakonem Krzyżackim weszła Polska, która zaczęła właśnie zmieniać się ustrojowo i cywilizacyjnie, która z kraju peryferyjnego stawała się częścią europejskiej wspólnoty politycznej i gospodarczej.

Przybywa Jagiełło

Na początku 1386 r. książę litewski Jagiełło przybył do Królestwa Polskiego. Niemal na początku podróży, w Lublinie, zjawił się nieoczekiwany gość – Zawisza Oleśnicki, dworzanin Jadwigi Andegaweńskiej. Co tu dużo mówić, Zawisza został wysłany na przeszpiegi. Miał się przyjrzeć obyczajom, a także urodzie i budowie ciała Jagiełły, „o której – jak pisał kronikarz Jan Długosz – fałszywa opinia powszechnie twierdziła, że jest szpetna”. Wysłanie Zawiszy wynikało ze sprzeciwu Jadwigi; nie chciała ona nawet słyszeć o małżeństwie z jakimś pogańskim, o wiele starszym i – jak sądziła – nieokrzesanym Litwinem.

Jagiełło, domyślając się celu wizyty posła, zaprosił Zawiszę do łaźni, aby (jak informuje Długosz) „lepiej zobaczył nie tylko jego postać, ale i poszczególne kształty jego ciała”. Posłaniec wrócił do Jadwigi i doniósł jej, że „sylwetka księcia Jagiełły jest zgrabna, kształtna, ciało dobrze zbudowane, wzrost średni, spojrzenie wesołe, twarz podłużna, bez żadnego jednak śladu szpetoty, a obyczaje poważne i godne księcia”.

Uspokojona Jadwiga zgodziła się wreszcie poślubić Litwina. Uroczystości w katedrze krakowskiej poprzedził chrzest Jagiełły, który przyjął chrześcijańskie imię – Władysław. Kilka dni później, w niedzielę 4 marca, Władysław Jagiełło został koronowany na króla Polski. Ślub Jagiełły i Jadwigi był początkiem o wiele ważniejszego związku – powstało wspólne państwo polsko-litewskie.

Na progu unii.Jarosław Krysik/PolitykaNa progu unii.

Pierwszy elekcyjny król Polski

Władysław Jagiełło był pierwszym królem w dziejach Polski, który został władcą w wyniku wolnej elekcji. Został on wybrany przez szlachtę, która wcześniej negocjowała z nim warunki. Zanim Polacy zgodzili się na tę kandydaturę, Jagiełło musiał w sierpniu 1385 r.

Pomocnik Historyczny „1410 Grunwald” (100170) z dnia 13.07.2020; Konflikt; s. 41
Reklama